VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Thông báo quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 29/04/2020 | 03:53  | View count: 754

Thông báo quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp  thứ 15 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII,  nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nội dung chi tiết thông báo (xem tại đây)