VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức, điều hành kỳ họp thứ 14 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 08/01/2020 | 09:01  | View count: 400

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức, điều hành kỳ họp thứ 14 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

(Chi tiết Thông báo xem tại đây)