VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 04/10/2019 | 02:32  | View count: 1043

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 04/10/2019 HĐND Quận Ngô Quyền tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tại kỳ họp các Đại biểu HĐND quận đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Cũng tại kỳ họp Đại biểu HĐND quận đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các Đồng chí Dương Đức Hoàn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Lê Chưởng -  Chánh Văn phòng HĐND & UBND.

Một số hình ảnh tại Kỳ họp thứ 13 HĐND quận: 

(Đ/c Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc Kỳ họp)

(Các Đ/c Chủ tịch,  Phó Chủ tịch HĐND quận)

(Đ/c CT UBND quận đọc Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên UBND)

Một số hình ảnh tại Kỳ họp thứ 13 HĐND quận: