VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Thường trực HĐND quận giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết chuyên đề của HĐND quận đối với UBND Quận
Ngày đăng 17/09/2019 | 02:04  | View count: 1007

Sáng ngày 17/9/2019 Thường trực HĐND quận đã tiến hành giám sát UBND quận trong việc thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận. 

Đoàn Giám sát do Đ/c Đinh Minh Tuấn - Chủ tịch HĐND quận làm trưởng đoàn; các Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc,  Trần Thị Liên - Phó Chủ tịch HĐND quận làm phó đoàn; thành viên đoàn giám sát gồm Lãnh đạo đơn vị: UB MTTQ Việt Nam quận; Ban Pháp chế, ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Quận đoàn Ngô Quyền, Bí thư đảng ủy phường Đồng Quốc Bình. 

Tham dự và chỉ đạo công tác giám sát của Thường trực HĐND quận có Đ/c Đào Trọng Đức - Bí thư Quận ủy Ngô Quyền. 

Tại cuộc giám sát các thành viên đoàn giám sát đã chỉ ra những mặt được và những mặt còn hạn chế của UBND quận trong việc triển khai các Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận.