VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Thường trực HĐND Quận Ngô Quyền giám sát việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận đối với UBND các phường
Ngày đăng 13/09/2019 | 05:21  | View count: 1013

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 26/8/2019 của Thường trực HĐND quận về việc giám sát thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận. 

Từ ngày 10/9 đến ngày 13/9/2019 Thường trực HĐND quận đã tiến hành giám sát việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận đối với UBND các phường: Cầu Đất,  Máy Tơ, Lạc Viên, Gia Viên, Máy Chai, Lương Khánh Thiện, Cầu Tre, Vạn Mỹ, Đông Khê, Lạch Tray.

Đoàn Giám sát số 2 do Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc - PCT TT HĐND quận làm trưởng đoàn; Đoàn Giám sát số 3 do Đ/c Trần Thị Liên - PCT HĐND quận làm trưởng đoàn. Thành viên Đoàn giám sát gồm: Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND quận và Trưởng, Phó Trưởng các phòng ban liên quan của UBND quận.