VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Thường trực HĐND quận giám sát công tác xét xử Tòa án nhân dân Quận Ngô Quyền
Ngày đăng 30/08/2019 | 08:47  | View count: 1287

Ngày 28/8/2019 Thường trực HĐND quận tiến hành giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân Quận Ngô Quyền

Đoàn giám sát do Đ/c Trần Thị Liên – Phó Chủ tịch HĐND quận làm trưởng đoàn, các thành viên đoàn giám sát gồm Ban Pháp chế HĐND quận, đại diện Tòa án nhân dân thành phố,  UBMTTQ Việt Nam quận, Công an quận. 

Tại buổi giám sát Đ/c Nguyễn Mạnh Hà – Chánh án Toàn án nhân dân quận báo cáo với đoàn Giám sát kết quả công tác xét xử trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Kết luận tại cuộc giám sát Đ/c Trần Thị Liên – Phó Chủ tịch HĐND quận đề nghị Tòa án nhân dân quận cần sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng công tác xét xử các vụ án đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với các phòng, ban, đơn vị UBND quận.