VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tại cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp thứ năm HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 31/08/2017 | 11:28  | View count: 205

Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tại cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành kỳ họp thứ năm HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Link download van ban)