VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Kế hoạch số 14/KH-HĐND - 03/08/2017 chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Sáu HĐND quận
Ngày đăng 31/08/2017 | 10:56  | View count: 164


(Link Download Văn bản)