VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND quận khóa XVIII

Ngày đăng 11/06/2020 | 10:38 AM  | View count: 558
Sáng ngày 11/6/2020 Đại biểu HĐND Quận Ngô Quyền tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND quận khóa XVIII.  Tại hội nghị các Tổ đại biểu HĐND quận đã thông báo với cử...

Kết quả Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp bất thường) HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 10/06/2020 | 11:25 AM  | View count: 848
ại Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp bất thường) HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện các nội dung: - Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016...

Kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII

Ngày đăng 09/06/2020 | 04:24 PM  | View count: 910
I. Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND quận khóa XVIII. (Chi tiết xem tại đây) II. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp: 1. Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội,...

Kiện toàn bộ máy chính quyền quận tại Kỳ họp thứ 16 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII

Ngày đăng 09/06/2020 | 04:25 PM  | View count: 892
Chiều này 09/4/2020 Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp bất thường) kiện toàn các chức danh bộ máy chính quyền quận. Tại kỳ họp...

HĐND Quận Ngô Quyền tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 01/06/2020 | 07:23 AM  | View count: 909
Ngày 28-5, HĐND Quận Ngô Quyền tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Đinh Minh Tuấn – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền phát biểu tại kỳ họp Tại kỳ...

Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 15 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 21/05/2020 | 04:41 PM  | View count: 892
Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 15 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chi tiết Giấy triệu tập (xem tại đây)

Báo Cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 02/05/2020 | 10:35 AM  | View count: 824
Dự thảo Báo c áo t ình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm,  nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Chi tiết Dự thảo báo cáo (xem tại đây)

Thông báo quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 15 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 29/04/2020 | 03:53 PM  | View count: 784
Thông báo quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp  thứ 15 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII,  nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nội dung chi tiết thông báo (xem tại đây)

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức, điều hành kỳ họp thứ 14 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 08/01/2020 | 09:01 AM  | View count: 400
Thông báo kết luận của đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức, điều hành kỳ họp thứ 14 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -...

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 23/12/2019 | 10:51 AM  | View count: 911
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thông tin chi tiết văn bản xem tại đây)

Kỳ họp thứ 14 HĐND Quận Ngô Quyền, khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 17/12/2019 | 11:35 AM  | View count: 947
Sáng 12-12, HĐND quận Ngô Quyền khoá 18, nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020. ...

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XVIII

Ngày đăng 27/11/2019 | 08:29 AM  | View count: 1016
Sáng ngày 19/11/2019 đại biểu HĐND quận đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XVIII,  nhiệm kỳ 2016 - 2021.  Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri các đại biểu...

Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14 HĐND Quận Ngô Quyền Khóa XVIII

Ngày đăng 14/11/2019 | 03:45 PM  | View count: 1012
Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021:  1. Thông báo về Quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ...

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 14/11/2019 | 09:12 AM  | View count: 994
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Thông tin chi tiết xem tại đây.

Giao ban Thường trực HĐND quận với Thường trực HĐND các phường

Ngày đăng 04/10/2019 | 02:14 PM  | View count: 1027
Sáng ngày 30/9/2019 Thường trực HĐND quận tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các phường. Đồng chí Đinh Minh Tuấn - Chủ tịch HĐND quận chủ trì Hội nghị.  Tại cuộc giao ban Tổ trưởng...

Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 04/10/2019 | 02:32 PM  | View count: 1058
Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thường trực HĐND quận giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết chuyên đề của HĐND quận đối với UBND Quận

Ngày đăng 17/09/2019 | 02:04 PM  | View count: 1031
Sáng ngày 17/9/2019 Thường trực HĐND quận đã tiến hành giám sát UBND quận trong việc thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận.  Đoàn Giám sát do Đ/c Đinh Minh Tuấn - Chủ tịch...

Thường trực HĐND Quận Ngô Quyền giám sát việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận đối với UBND các phường

Ngày đăng 13/09/2019 | 05:21 PM  | View count: 1030
Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 26/8/2019 của Thường trực HĐND quận về việc giám sát thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND quận.  Từ ngày 10/9 đến ngày 13/9/2019 Thường trực...

Thường trực HĐND quận giám sát công tác xét xử Tòa án nhân dân Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 30/08/2019 | 08:47 AM  | View count: 1319
Ngày 28/8/2019 Thường trực HĐND quận tiến hành giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân Quận Ngô Quyền

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận giám sát công tác hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế, Đội thuế phường.

Ngày đăng 30/08/2019 | 07:51 AM  | View count: 615
Ngày 20,21,28/8/2019 Ban Kinh  tế - Xã hội tiến hành giám sát công tác hoạt động của Hội đồng tư vấn thuê, Đội thuế các phường: Lương Khánh Thiện, Gia Viên, Lạc Viên,  Vạn Mỹ,  Máy...