TIN NỔI BẬT

Kết quả Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp bất thường) HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 10/06/2020 | 11:25  | View count: 848

ại Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp bất thường) HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện các nội dung:

- Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 -  2021 đối với đồng chí Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch UBND quận nghỉ hưu theo quy định. 

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Quận Ngô Quyền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Bùi Thanh Sơn - Chủ tịch UBND quận nghỉ hưu theo quy định.

- Bầu Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 -  2021 đối với đồng chí Đào Trọng Đức - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy. 

- Bầu Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Vũ Thị Loan - UV BTV Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, đại biểu HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016  - 2021. 

Chi thiết Thông báo kết quả kỳ họp thứ 16 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII,  nhiệm kỳ 2016-2021 (Xem tại đây)