thường trực hđnd

12/TB-HĐND - 24/04/2017 - UBND Quận Ngô Quyền Kết luận giám sát của Thường trực HĐND quận về tiến độ triển khai thực hiện một số công trình xây dựng trên địa bàn quận

Ngày đăng 01/09/2017 | 01:56 AM  | View count: 337
12/TB-HĐND - 24/04/2017  Kết luận giám sát của Thường trực HĐND quận về tiến độ triển khai thực hiện một số công trình xây dựng trên địa bàn quận. (Link download Văn bản)

Thông báo kế luận số 05/KL-HĐND - 22/05/2017 Thực hiện công tác xây dựng chính quyền, quản lý, sử dụng biên chế và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quận Ngô Quyền

Ngày đăng 01/09/2017 | 08:07 AM  | View count: 93
Thông báo kế luận số 05/KL-HĐND - 22/05/2017 Thực hiện công tác xây dựng chính quyền, quản lý, sử dụng biên chế và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008...