thường trực hđnd

Thông báo kế luận số 05/KL-HĐND - 22/05/2017 Thực hiện công tác xây dựng chính quyền, quản lý, sử dụng biên chế và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quận Ngô Quyền
Ngày đăng 01/09/2017 | 08:07  | View count: 65

Thông báo kế luận số 05/KL-HĐND - 22/05/2017 Thực hiện công tác xây dựng chính quyền, quản lý, sử dụng biên chế và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Quận Ngô Quyền.

(Link download văn bản)