thường trực hđnd

12/TB-HĐND - 24/04/2017 - UBND Quận Ngô Quyền Kết luận giám sát của Thường trực HĐND quận về tiến độ triển khai thực hiện một số công trình xây dựng trên địa bàn quận
Ngày đăng 01/09/2017 | 01:56  | View count: 232

12/TB-HĐND - 24/04/2017  Kết luận giám sát của Thường trực HĐND quận về tiến độ triển khai thực hiện một số công trình xây dựng trên địa bàn quận.

(Link download Văn bản)