Xuất bản thông tin

Nghị quyết về việc tán thành chủ trương nhập phường Cầu Đất và Phường Lương Khánh Thiện
Ngày đăng 11/07/2019 | 08:51  | View count: 888

Ngày 04/7/2019 HĐND Quận Ngô Quyền đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương nhập phường Cầu Đất và Phường Lương Khánh Thiện 

(Chi tiết văn bản)