Xuất bản thông tin

Thường trực HĐND quận giám sát việc sử dụng, tiến độ sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn Quận Ngô Quyền
Ngày đăng 05/09/2018 | 10:21  | View count: 477

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 09/8/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền về giám sát việc việc sử dụng, tiến độ sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn Quận Ngô Quyền. 

Ngày 29/8/2018 Đoàn giám sát do Đồng chí Đinh Minh Tuấn - PCT HĐND quận làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc việc sử dụng, tiến độ sử dụng nguồn vốn đầu tư công đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch và Ban Quản lý các Dự án xây dựng quận. 

Trong ngày 31/8/2019 Đoàn cũng đã khảo sát việc sử dụng, tiến độ sử dụng nguồn vốn đầu tư công đối với Trường Tiểu học Chu Văn An và Trường THCS Lạc Viên. 

Một số hình ảnh làm việc của Đoàn Giám sát: 

Giám sát Phòng TC-KH và BQL các Dự án xây dựng quận

Khảo sát tại Trường Tiểu học Chu Văn An