Xuất bản thông tin

Phiên họp tháng 4/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân quận.
Ngày đăng 23/04/2018 | 12:44  | View count: 566

Ngày 18/4/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2018. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, tham dự phiên họp có các đồng chí: Chủ tịch UBND  quận, các Phó chủ tịch HĐND quận, các Ban HĐND quận , tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND, Chủ tich HĐND 13 phường thuộc quận...

Tại phiên họp Lãnh đạo các phòng Tài chính -  Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô  thị đã báo cáo việc thực hiện 03 Nghị Quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân quận. 

Kết thúc phiên họp đồng chí Chủ tịch HĐND quận yêu cầu các phòng, ban đơn vị liên quan cần triển khai công việc chủ động hơn nữa để đưa 03 Nghị quyết chuyên đề đi vào đời sống của nhân dân.