lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân năm 2017 của lãnh đạo UBND phường Cầu Tre

Ngày đăng 03/01/2018 | 13:59 PM  | View count: 119
Lịch tiếp công dân năm 2017của lãnh đạo UBND phường Cầu Tre Lãnh đạo UBND phường Cầu Tre xây dựng lịch tiếp công dân năm 2017 và công khai trên trang thông tin điện tử của...