Lịch công tác của lãnh đạo quận

Lịch công tác quận

Ngày đăng 03/01/2018 | 15:29 PM  | View count: 63
  Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ Chuẩn bị Địa điểm Thứ hai 25/07...

Lịch công tác tuần 52 năm 2017

Ngày đăng 03/01/2018 | 02:37 PM  | View count: 61
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 (Từ ngày  25/012/2017 đến ngày 31/12/2017) Thời gian Nội dung công việc ...

Lịch công tác tháng 12 năm 2017

Ngày đăng 03/01/2018 | 02:13 PM  | View count: 60
Thời gian Nội dung công việc Chủ trì CQ Chuẩn bị Địa điểm Thứ hai 25/12 ...