Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Văn bản kỳ họp

STT Tên văn bản Năm thực hiện
1 12/KH-HĐND - 04/05/2017 - UBND Quận Ngô Quyền Chuẩn bị kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Năm 2017
2 13/KH-HĐND - 08/05/2017 - UBND Quận Ngô Quyền Tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII Năm 2017
3 14/KH-HĐND - 03/08/2017 - UBND Quận Ngô Quyền Chuẩn bị kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Năm 2017
4 15/KH-HĐND - 03/08/2017 - UBND Quận Ngô Quyền Tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ sáuHội đồng nhân dân quận khóa XVIII Năm 2017
5 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Thường trực HĐND quận Năm 2017
6 Báo cáo thẩm tra Đề án nâng cấp ngõ ngách Năm 2017
7 Báo cáo thẩm tra Đề án VS ATTP Năm 2017
8 Báo cáo thẩm tra Đề án VS MTĐT Năm 2017
9 Báo cáo tổng hợp thảo luận tổ ký 7 Năm 2017
10 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri kỳ họp thứ 7 Năm 2017
11 Các Nghị Quyết tại kỳ họp thứ 5 Năm 2017
12 Chương trình kỳ họp Năm 2017
13 Chương trình kỳ họp thứ 6 Năm 2017
14 Chương trình kỳ họp thứ 7 Năm 2017
15 Công văn gửi UBND quận về chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Năm 2017
16 Công văn tổng hợp ý kiến cử tri kỳ 6 gửi UBND Năm 2017
17 Danh sách thảo luận tổ Năm 2017
18 Danh sách tổ thảo luận Năm 2017
19 Hướng dẫn thảo luận tổ kỳ họp thứ 7 Năm 2017
20 Kế hoạch kỳ họp thứ 6 Năm 2017

Các kỳ họp