kỳ họp thứ tư

Nghị quyết 01/NQ-HĐND - 22/05/2017 về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017 của Quận NQ (đợt I)
Ngày đăng 01/09/2017 | 12:56  | View count: 118

Nghị quyết 01/NQ-HĐND - 22/05/2017 về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017 của Quận NQ (đợt I) 

(Link download văn bản)