kỳ họp thứ sáu

Nghị quyết về tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017-2021
Ngày đăng 03/04/2018 | 06:06  | View count: 377

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2017-2021.

Link download văn bản