kỳ họp thứ năm

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND - 25/08/2017 về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017 của Quận Ngô Quyền (đợt II)
Ngày đăng 01/09/2017 | 12:58  | View count: 105

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND - 25/08/2017 về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017 của Quận Ngô Quyền (đợt II).

(Link download văn bản)