kỳ họp thứ năm

Các Nghị quyết kỳ họp thứ Năm HĐND quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 01/09/2017 | 12:47  | View count: 91

Các Nghị quyết kỳ họp thứ Năm HĐND quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

(Link download tại đây)