kỳ họp thứ hai

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND - 30/08/2016 về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 01/09/2017 | 12:16  | View count: 102

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND - 30/08/2016 về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Link download văn bản)