kỳ họp thứ hai

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND - 30/08/2016 về ban hành Quy chế hoạt động cuả Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 01/09/2017 | 12:13  | View count: 103

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND - 30/08/2016 về ban hành Quy chế hoạt động cuả Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Link download văn bản)