kỳ họp thứ hai

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND - 30/08/2016 về ban hành Quy chế hoạt động cuả đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 01/09/2017 | 12:10  | View count: 104

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND - 30/08/2016 về ban hành Quy chế hoạt động cuả đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Link download văn bản)