kỳ họp thứ hai

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND - 30/08/2016 về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 01/09/2017 | 12:05  | View count: 117

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND - 30/08/2016 về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Link download văn bản)