kỳ họp thứ hai

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND - 27/06/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
Ngày đăng 31/08/2017 | 11:47  | View count: 484

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND - 27/06/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) 

(Link download Văn bản)