kỳ họp thứ bảy

Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận
Ngày đăng 03/04/2018 | 05:50  | View count: 138

Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận.

Link download văn bản