kỳ họp thứ bảy

Nghị Quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018
Ngày đăng 02/04/2018 | 10:50  | View count: 147

Nghị Quyết số 18/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội,  quốc phòng, an ninh năm 2018.

Link download văn bản