kỳ họp thứ bảy

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND quận khóa XVIII
Ngày đăng 02/04/2018 | 10:27  | View count: 136

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND quận khóa XVIII.

(Link download văn bản)