kỳ họp thứ bảy

Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2018 của HĐND quận khóa XVIII
Ngày đăng 02/04/2018 | 10:23  | View count: 101

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2018 của HĐND quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.

(link download tại đây)