kỳ họp thứ ba

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND - 22/12/2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020
Ngày đăng 01/09/2017 | 12:35  | View count: 101

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND - 22/12/2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

(Link download văn bản)