kỳ họp thứ ba

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND - 13/12/2016 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017
Ngày đăng 01/09/2017 | 12:31  | View count: 93

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND - 13/12/2016 về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017.

(Link download văn bản)