kỳ họp thứ ba

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND - 27/06/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Ngày đăng 31/08/2017 | 23:47 PM  | View count: 511
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND - 27/06/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)  (Link download Văn bản)