Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.

Văn bản kỳ họp

STT Tên văn bản Năm thực hiện
1 01/KH-HĐND - 10/06/2016 - UBND Quận Ngô Quyền Chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021) Năm 2016
2 02/KH-HĐND - 05/07/2016 - UBND Quận Ngô Quyền Công tác của Hội đồng nhân dân năm 2016 Năm 2016
3 03/KH-HĐND - 05/07/2016 Chuẩn bị kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016 - 2021 Năm 2016
4 12/KH-HĐND - 04/05/2017 - UBND Quận Ngô Quyền Chuẩn bị kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Năm 2017
5 13/KH-HĐND - 08/05/2017 - UBND Quận Ngô Quyền Tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII Năm 2017
6 14/KH-HĐND - 03/08/2017 - UBND Quận Ngô Quyền Chuẩn bị kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Năm 2017
7 15/KH-HĐND - 03/08/2017 - UBND Quận Ngô Quyền Tiếp xúc cử tri kỳ họp thứ sáuHội đồng nhân dân quận khóa XVIII Năm 2017
8 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Thường trực HĐND quận Năm 2017
9 Báo cáo thẩm tra Đề án nâng cấp ngõ ngách Năm 2017
10 Báo cáo thẩm tra Đề án VS ATTP Năm 2017
11 Báo cáo thẩm tra Đề án VS MTĐT Năm 2017
12 Báo cáo tổng hợp thảo luận tổ ký 7 Năm 2017
13 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri kỳ họp thứ 7 Năm 2017
14 Các Nghị Quyết tại kỳ họp thứ 5 Năm 2017
15 Chương trình kỳ họp Năm 2017
16 Chương trình kỳ họp thứ 2 Năm 2016
17 Chương trình kỳ họp thứ 6 Năm 2017
18 Chương trình kỳ họp thứ 7 Năm 2017
19 Công văn gửi UBND quận về chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Năm 2017
20 Công văn tổng hợp ý kiến cử tri kỳ 6 gửi UBND Năm 2017

Các kỳ họp