Xuất bản thông tin

Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 15 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 21/05/2020 | 04:41  | View count: 893

Giấy triệu tập Kỳ họp thứ 15 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chi tiết Giấy triệu tập (xem tại đây)