Xuất bản thông tin

Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14 HĐND Quận Ngô Quyền Khóa XVIII
Ngày đăng 14/11/2019 | 03:45  | View count: 1011

Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14 HĐND Quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021: 

1. Thông báo về Quyết định triệu tập và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND quận khóa XVIII. (Chi tiết văn bản) 

2. Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020. (Chi tiết văn bản)

3. Tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và thực hiện các cam kết tại kỳ họp thứ 11 HĐND quận. (Chi tiết văn bản)