Giới thiệu chung

Cơ cấu tổ chức Thường trực Hội đồng nhân dân Quận Ngô Quyền

HĐND Quận Ngô Quyền gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch; 01 Trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội; 01 trưởng ban và 01 Phó Trưởng ban Pháp chế. NG UYỄN XUÂN PHI ...