ban pháp chế

08/TB-HĐND - 13/04/2017 Lịch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban Pháp chế HĐND quận
Ngày đăng 01/09/2017 | 02:02  | View count: 91


(Link download văn bản)