ban kinh tế xã hội

Thông báo Kết luận số 03/KL-HĐND - 03/05/2017

Ngày đăng 01/09/2017 | 07:58 AM  | View count: 91
Thông báo Kết luận số 03/KL-HĐND - 03/05/2017 của ban Kinh tê - Xã hội  HĐND quận về công tác xã hội hóa giáo dục và quản lý dạy thêm học thêm. (Link download văn bản)