ban kinh tế xã hội

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận giám sát công tác hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế, Đội thuế phường.
Ngày đăng 30/08/2019 | 07:51  | View count: 614

Ngày 20,21,28/8/2019 Ban Kinh  tế - Xã hội tiến hành giám sát công tác hoạt động của Hội đồng tư vấn thuê, Đội thuế các phường: Lương Khánh Thiện, Gia Viên, Lạc Viên,  Vạn Mỹ,  Máy Chai.

Tham dự với Đoàn Giám sát có Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc – UVBTV Quận ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND quận.

Đoàn giám sát Ban Kinh tế -  Xã hội do Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên – UVBTV Quận ủy,  Trưởng ban Ban Tổ chức Quận ủy, Trưởng ban Kinh tế -  Xã hội HĐND quận làm trưởng đoàn, các thành viên Đoàn giám sát gồm: Ban Kinh tế -  Xã hội, đại diện UBMTTQ Việt Nam quận, Chi cục  Thuế quận.

Qua hoạt động giám sát tại các đơn vị, Đoàn Giám sát đề nghị Hội đồng tư vấn thuế cần nêu cao trách nhiệm của từng thành viên trong công tác tham mưu cho UBND phường để có nhiều giải pháp đảm bảo nhiệm vụ thu các sắc thuế. Đội thuế phường cần công khai danh sách các hộ kinh doanh trên địa bàn để đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc thu thuế để nhân dân được biết, giám sát.

Đoàn Giám sát cũng đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTQ phường và các ngành liên quan cần có sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo công tác thu thuế trên địa bàn theo đúng kế hoạch đã đề ra.