kỳ họp thứ hai

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND - 30/08/2016 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 01/09/2017 | 12:07  | View count: 122

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND - 30/08/2016 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. 

(Link download văn bản)