kỳ họp thứ ba

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND - 22/12/2016 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2017
Ngày đăng 01/09/2017 | 12:33  | View count: 116

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND - 22/12/2016 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2017.

(Link download văn bản)